Drukāt

Līdz 21. oktobrim visi aicināti pieteikties dalībai novada stratēģijas izstrādē

.

Carnikavas novada dome 18.09.2013. pieņēma lēmumu uzsākt Carnikavas novada pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014. – 2030. gadam izstrādi. Līdz šī gada 21. oktobrim aicinām novada iedzīvotājus, uzņēmējus un nevalstiskās organizācijas pieteikties dalībai kādā no stratēģijas izstrādes darba grupām.
Stratēģijas izstrādei plānots izveidot šādas tematiskās darba grupas:

- Uzņēmējdarbības (tai skaitā tūrisma) attīstītas darba grupa;

- Izglītības, kultūras, veselības un sociālās aprūpes un sporta attīstības darba grupa;

- Infrastruktūras, komunālās saimniecības attīstības un vides saglabāšanas darba grupa.

Savu pieteikumu dalībai darba grupā lūdzam līdz šī gada 21.oktobrim nosūtīt uz e-pastu:  vai arī iesniegt personīgi Carnikavas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā, Stacijas ielā 5, Carnikavā.

Pieteikumā lūdzam norādīt: vārdu un uzvārdu, pārstāvēto organizāciju (ja attiecināms), e-pasta adresi, tālruņa numuru, kā arī darba grupas nosaukumu, kurā vēlaties piedalīties.

Ar novada domes 18.09.2013. lēmumu, kā arī stratēģijas izstrādes darba plānu un organizācijas kārtību var iepazīties pašvaldības mājas lapas sadaļā: Attīstības stratēģija 2014. – 2030. gadam.

 Share on Facebook Tweet