Drukāt

Carnikavas rudens nūjošanas saietā rekordskaits dalībnieku

.

Pagājušās nedēļas nogalē notika Carnikavas Piejūras tautas nūjošanas saiets, kuru organizēja „Carnikavas sporta centrs" sadarbībā ar Latvijas Tautas sporta asociāciju (LTSA). Pasākumu šogad apmeklēja rekordliels nūjotāju skaits. Teju 90 nūjotāji no visas Latvijas devās 6,5 km vai 15 km garā distancē bez laika kontroles ar mērķi baudīt Piejūras dabas parka rudenīgās ainavas kopā ar domubiedriem no visas Latvijas - Talsiem, Ropažiem u.c. vietām. Nūjotāju pulkā bija arī 3 Starptautiskās Nūjošanas asociācijas instruktori. Balvu par kuplāko komandu – kliņģeri, šoreiz saņēma talsinieki.Kā jau katrā nūjošanas saietā Carnikavā, arī šoreiz Latvijas Tautas sporta asociācija nodrošināja, ka nūjotgribētāji bez maksas uz pasākuma laiku saņemt nūjošanas nūjas. Bija iespējams saņemt arī nūjošanas instruktoru konsultācijas saistībā ar nūjošanas tehniku.

Nūjotāji atzinīgi novērtēja vietējo dabas daudzveidību un vides pateicību nūjošanas aktivitātēm, savukārt instruktori slavēja trašu meistarus, kas gadu no gada spēj radīt jaunas un interesantas trases – tādas, kas ļauj novērtēt vietējo ainavu, kā arī ir dinamiskas ar mainīgiem reljefiem.

Nākotnē Carnikavas sporta centrs plāno sadarboties ar vairākām nūjošanas organizācijām un piedāvāt informāciju par dažādām, ar nūjošanu saistītām aktivitātēm Latvijā.

Paldies par atbalstu pasākuma tapšanā LSTA un LTSA instruktorei Leldei Vanzovičai, SIA „Priedes IT", SIA „Krupis", pašvaldības policijai, PA „Komunālservisam", kā arī paldies par informatīvo atbalstu: www.sportsvisiem.lv; un www.nujotajiem.lv, www.palki.lv.

Nākamais nūjošanas saiets Carnikavā plānots pavasarī. Taču visiem, kas vēlās nūjot jau tagad Carnikavas Sporta centrs piedāvā nūjošanas nodarbības Carnikavā un Kalngalē sertificēta nūjošanas gida vadībā. Sīkāka informācija: pa tālruni: 29186460 vai e-pastu:

 Share on Facebook Tweet