Drukāt

Aicinām sporta entuziastus pieteikties

.

Carnikavas novada dome 27.03.2014. pieņēma lēmumu uzsākt Carnikavas novada pašvaldības attīstības programmas 2015. – 2021. gadam izstrādi.

Aicinām pieteikties novada sporta entuziastus:

http://carnikava.lv/jaunumi/20-attistiba/950-pazinojums-par-novada-attistibas-programmas-2015-2021-gadam-izstrades-uzsaksanu

 Share on Facebook Tweet