Drukāt

Carnikavas sporta fondam jauns slēpošanas inventārs

.

fisher

Biedrība „Carnikavas sporta fonds " sadarbībā ar "Publisko un privāto partnerattiecību biedrība "Sernikon" projekta konkursa "Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai ( ELFLA)" atklāta projektu iesniegumu konkursā, saņēma atbalstu slēpošanas aprīkojuma iegādei bezmaksas slēpošanas pulciņa izveidei Carnikavas novada iedzīvotājiem sporta aktivitāšu veicināšanai Carnikavas novadā.Bezmaksas slēpošanas nodarbības Carnikavā plānots organizēt līdz ar jauno 2015./2016.gada ziemas sezonu pieredzējušu Latvijas slēpotāju vadībā. Pateicoties iegādātajam inventāram un mākslīgā sniega trasei Carnikavas sporta kompleksa stadionā, slēpošanas nodarbībās būs iespējams veikt pilnvērtīgu treniņu.

Par slēpošanas nodarbību laikiem informācija būs pieejama: www.sports.carnikava.lv un pa tālruni: 29863223.

Iegādātais inventārs tāpat arī papildinās Carnikavas pamatskolas sporta stundas un ļaus attīstīties un pilnveidoties Carnikavas novada PI „Carnikavas Sporta centra" slēpotājiem. Tika iegādātas augstas kvalitātes slēpes, slēpju nūjas un slēpošanas zābaki. Pateicoties jaunajam inventāram, labvēlīgu laika apstākļu gadījumā, būs iespēja organizēt divas slēpošanas sacensības ziemas sezonā – „Carnikavas brīvais slēpojums" un „Carnikavas klasiskais slēpojums". Iegādāto inventāru varēs izmantot novada slēpotāji, slēpjot dabas parkā „Piejūra" izveidotajās slēpošanas trasēs un jaunajā sporta un aktīvās atpūtas centrā „Zibeņi".

 Share on Facebook Tweet