Drukāt

Rekvizīti

.

Carnikavas novada pašvaldības iestāde
"Carnikavas sporta centrs"
Stacijas iela 7, Carnikava, LV-2163
Reģ.Nr. 90009586864
AS SEB banka, kods: UNLALV2X
Konts Nr. LV59UNLA0050003955158
 
Rekvizīti rēķinu izrakstīšanai:
Carnikavas novada dome
Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163
Reģ.Nr. 90000028989
A/S SEB Banka
LV59UNLA0050003955158
A/S Swedbank
LV87HABA0551027004318
 
 
 
 Share on Facebook Tweet