Drukāt

Rekvizīti

.

Carnikavas novada pašvaldības iestāde
"Carnikavas sporta centrs"
Stacijas iela 7, Carnikava, LV-2163
Reģ.Nr. 90009586864
AS SEB banka, kods: UNLALV2X
Konts Nr. LV59UNLA0050003955158
 
Rekvizīti rēķinu izrakstīšanai:
Carnikavas novada dome
Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163
Reģ.Nr. 90000028989
A/S SEB Banka
LV59UNLA0050003955158
A/S Swedbank
LV87HABA0551027004318
 
 
 
Drukāt

Carnikavas sporta centrs

.

Lai nodrošinātu efektīvu sporta un aktīvās atpūtas attīstību Carnikavas novadā, 2011.gada 1.septembrī Carnikavas novada pašvaldība izveidoja pašvaldības iestādi "Carnikavas sporta centrs".
Carnikavas novada pašvaldības iestādes "Carnikavas sporta centrs" galvenie darbības virzieni: 
  • Sporta darba nodrošināšana;
  • Sporta pasākumu organizēšana;
  • Sporta un aktīvās atpūtas objektu plānošana un attīstīšana;
  • Aktuālās sporta informācijas aprite un popularizēšana.
Carnikavas sporta centru vada olimpietis Roberts Raimo.
 
Saziņai:
e-pasts:
Informatīvais portāls: www.sports.carnikava.lv
 
Pasta adrese: Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163
Biroja adrese: Stacijas iela 7, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163
Drukāt

Vadība

.

Roberts Raimo fotoIestādes vadītājs - Roberts Raimo

Tālr. +371 29863223

E-pasts:

 
  
Arnis Rozitis 800 1Sporta pasākumu organizators - Arnis Rozītis
Tālr. +371 27138082
E-pasts:
 
 Share on Facebook Tweet