Drukāt

Carnikavas pamatskolas sporta zāles izmantošanas grafiks

.

Carnikavas pamatskolas sporta zāles izmantošanas pamatprincipi:
Pirmām kārtām tiek nodrošināta sporta stundu norise Carnikavas pamatskolas skolēniem, kam seko Carnikavas pamatskolas interešu izglītības un neformālās izglītības pulciņu nodarbības.
Sporta zālei ir sastādīts pamatizmantošanas grafiks (septembris - maijs).
Sporta zāles lietotājiem jāievēro gan sporta zāles, gan Carnikavas pamatskolas iekšējās kārtības noteikumi.

 Sporta zales izmantosanas grafiks 2018 2019

 

 

 Share on Facebook Tweet