Drukāt

Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmija

.

Lai nodrošinātu sadarbību ar Latvijas galveno sporta speciālistu sagatavošanas "kalvi" - Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju, 2012.gadā tika noslēgts sadarbības līgums.

Līguma priekšmets ir savstarpēja sadarbība studentu prakšu organizēšanā, novada sporta pasākumu un sacensību rīkošanā, studentu zinātnisko darbu izstrādē, novadā dzīvojošo studentu studiju atbalsta veicināšanā, sporta popularizēšanā, novada sporta organizāciju un komandu darbības atbalsta nodrošināšanā un novada sporta infrastruktūras attīstības jomā, tam arī piesaistot Eiropas Savienības un citus resursus, balstoties uz abām Pusēm pieņemamiem un saskaņotiem nosacījumiem.

 Share on Facebook Tweet