Drukāt

Sporta darbs

.

Carnikavas novada sporta darbs tiek organizēts divos galvenajos virzienos - neorganizētajā un organizētajā.

Neorganizētajā virzienā pašvaldības loma galvenokārt ir atbilstošas brīvpieejas sporta infrastruktūras izveide, piemēram, marķētu skriešanas, slēpošanas, riteņbraukšanas, nūjošanas taku un trašu izveide, sporta un aktīvās atpūtas un rotaļu laukumu izveide. Šajā virzienā iesaistītie iedzīvotāji paši izvēlas savām nodarbībām atbilstošu laiku un vietu un nosaka slodzes raksturu. Tā ir iespējams sporta un aktīvajā atpūtā iesaistīt lielāko novada iedzīvotāju skaitu. Pašvaldība informē par iespējām un var dod padomus kā to labāk darīt.

Organizētajā virzienā pašvaldība organizē nodarbības sporta speciālistu un sporta entuazistu vadībā, atbalsta novada sporta organizāciju nodarbību organizēšanu. Tiek rīkotas regulāras sacensības un citi sporta pasākumi.

Sporta centrs, sporta veidos, kuros novadā vēl nav savas nevalstiskās organizācijas, pagaidām veido arī sporta komandas, kas regulāri piedalās dažāda līmeņa sacensībās.

Sporta grupas dalās divās daļās - vienas, kuras vada Sporta centra apmaksāti speciālisti, otras, kuras organizē sporta veidu vietējie entuazisti, kurus izvirza pašu sporta veidu vietējā sabiedrība. 

 Share on Facebook Tweet